گروه های آموزشی ابتدایی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه های آموزش ابتدایی شهرستان فارسان

مجموعه سوالات پایه ی چهارم ابتدایی

دانلود

تهیه و تنظیم :سر گروه آموزشی پایه ی چهارم (خانم فدایی)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه های آموزش ابتدایی شهرستان فارسان

نمونه آزمون های مدارس نمونه دولتی (32 استان )

دانلود

حجم فایل 55/5 مگا بایت 

دانلود از  پیکو فایل 

گروه های آموزشی شهرستان فارسان 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه های آموزش ابتدایی شهرستان فارسان

مجموعه نکات ریاضی کلاس چهارم

دانلود

تهیه و تنظیم : سر گروه آموزشی پایه ی چهارم( چنگیز بزرگنیا )

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه های آموزش ابتدایی شهرستان فارسان

نمونه آزمون عملکردی فارسی چهارم

دانلود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه های آموزش ابتدایی شهرستان فارسان

نمونه آزمون عملکردی ریاضی دوم دبستان

دانلود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه های آموزش ابتدایی شهرستان فارسان

نمونه آزمون مطالعات اجتماعی پایه ی چهارم

دانلود

تهیه و تنظیم : سر گروه آموزشی پایه ی چهارم (خانم فدایی )

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه های آموزش ابتدایی شهرستان فارسان

نمونه آزمون علوم چهارم دبستان

دانلود

تهیه و تنظیم : سر گروه آموزشی پایه ی چهارم (خانم فدایی )

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه های آموزش ابتدایی شهرستان فارسان

نمونه آزمون مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (اسفند ماه )

دانلود

تهیه و تنظیم :همایون محمدی سر گروه آموزشی پایه ی ششم 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه های آموزش ابتدایی شهرستان فارسان

نمونه آزمون چهار گزینه ای فارسی ششم (اسفند ماه )

دانلود

تهیه و تنظیم : همایون محمدی سر گروه آموزشی پایه ی ششم 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه های آموزش ابتدایی شهرستان فارسان

نمونه آزمون مداد کاغذی علوم پایه ی ششم (اسفند ماه )

دانلود

تهیه و تنظیم : همایون محمدی سر گروه آموزشی پایه ی ششم 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه های آموزش ابتدایی شهرستان فارسان

نمونه آزمون مداد کاغذی علوم ششم (اسفند ماه )

دانلود

تهیه و تنظیم : همایون محمدی سر گروه آموزشی پایه ی ششم 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه های آموزش ابتدایی شهرستان فارسان

نمونه آزمون عملکردی ریاضی پایه ی دوم (زمان)

دانلود

سر گروه آموزشی پایه ی دوم (خانم فدایی)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه های آموزش ابتدایی شهرستان فارسان

جدول اهداف و سطوح عملکرد درس هدیه های آسمان پایه دوم

دانلود

تهیه و تنظیم : سر گروه آموزشی پایه ی دوم 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه های آموزش ابتدایی شهرستان فارسان

نمونه آزمون عملکردی ریاضی کلاس چهارم

دانلود

تهیه و تنظیم :خانم فدایی سر گروه آموزشی پایه ی چهارم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه های آموزش ابتدایی شهرستان فارسان

تولید محتوای الکترونیک

در تاریخ 30/ 10 /95 کارگاه آموزشی تولید محتوای الکترونیک   با مدرسی آقای علیرضا لرستانی و به همت خانم مریم محمدی  کارشناس گروههای آموزشی شهرستان فارسان در سالن اجتماعات کانون شهید بهشتی برگزار گردید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه های آموزش ابتدایی شهرستان فارسان

نمونه آزمون علوم چهارم

دانلود

تهیه و تنظیم : سر گروه آموزشی کلاس چهارم ( چنگیز بزرگنیا )

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه های آموزش ابتدایی شهرستان فارسان

گار گاه آموزشی تولید آزمون های عملکردی

در تاریخ 23/ 10 /95 کارگاه توجیهی تولید سولات عملکردی   با مدرسی آقای علیرضا لرستانی و به همت خانم مریم محمدی  کارشناس گروههای آموزشی شهرستان فارسان در سالن اجتماعات کانون شهید بهشتی برگزار گردیدو همکاران پس از  پایان تدریس و آشنایی با نکات   ، با نوشتن نمونه سوالات عملکردی به  تبادل تجربیات  پرداختند. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه های آموزش ابتدایی شهرستان فارسان

اهداف تم ها در کلاس اول

دانلود

تیه و تنظیم : قاسم محمودی و شهناز چراغی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه های آموزش ابتدایی شهرستان فارسان

روشهای با لابردن تمرکز دانش آموزان در کلاس درس

به نام خدا

موضوع :روشهای با لابردن تمرکز دانش آموزان در کلاس درس

بیشتر دانش آموزان با آن که با دقت و تمرکز سر کلاس درس حاضر می شوند .اما در موقع تدریس معلم پس از چند دقیقه حواسشان کاملا پرت می شود .در حالی که آنها ذهن خود را با افکار پراکنده مشغول کرده بودند .حتما شما هم دانش آموزانی را دیده اید که فقط سر کلاس به درس گوش فرا می دهند و در خانه بسیار کم مطالعه می کنند .بر عکس آن ها کسانی هم هستند که ساعت ها در منزل مطالعه می کنند ولی همواره از نمره یکم خود می نالند .بنابراین می بینیم که زمان مطالعه مهم نیست بلکه زمان مطالعه ی مفید و تمرکز ی که به آن دارند اهمیت دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه های آموزش ابتدایی شهرستان فارسان

علوم پایه سوم (فصل چهارم)

دانلود

تهیه و تنظیم : سر گروه آموزشی پایه ی سوم خانم نظری 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه های آموزش ابتدایی شهرستان فارسان